Stomatološka ordinacija FlegarPoliklinika za stomatološku protetiku sa zubotehničkim laboratorijem

Cjenik stomatoloških usluga

E-mail Ispis PDF

CJENIK  ORDINACIJE

1. ABUTMENT                                                                                                                    700,00/1000,00 KN

2. ALL ON FOUR                                                                                                                        38 000,00 KN

3. ALL ON SIX                                                                                                                             50 000,00 KN

4. AKRILATNA DJELOMI?NA PROTEZA                                                                                     3150,00 KN

5. AKRILATNA TOTALNA PROTEZA                                                                                           3200,00 KN

6. ALVEOTOMIJA                                                                                                                          1000,00 KN

7. APIKOTOMIJA                                                                                                                            1000,00 KN

8. BEZMETALNA KERAMI?KA KRUNICA                                                                                    2000,00 KN

9. CIRKON KERAMI?KA KRUNICA                                                                                              2200,00 KN

10. ?IŠ?ENJE ZUBNOG KAMENCA                                                                                                 500,00 KN

11. EKSTRAKCIJA  ZUBA                                                                                                     200,00/400,00 KN

12. FASETIRANA KRUNICA                                                                                                             900,00 KN

13. FIKSNI ORTODONTSKI APARATI?                                                                                         7000,00 KN

14. IMPLANTAT                                                                                                                 4800,00/5800,00 KN

15. IZBJELJIVANJE JEDNE ?ELJUSTI                                                                                          1250,00 KN

16. KERAMI?KA KRUNICA                                                                                                            1300,00 KN

17. KERAMI?KA LJUSKICA                                                                                                            2000,00 KN

18. KERAMI?KA KRUNICA NA IMPLANTATU                                                                                1500,00 KN

19. KOMPOZITNI ISPUN JEDNOPLOŠNI                                                                                         250,00 KN

20. KOMPOZITNI ISPUN DVOPLOŠNI                                                                                             300,00 KN

21. KOMPOZITNI ISPUN TROPLOŠNI                                                                                             350,00 KN

22. LIJE?ENJE KORJENSKOG KANALA                                                                                         300,00 KN

23. LIJEVANA METALNA PROTEZA                                                                                              3800,00 KN

24. NADOGRADNJA  KOMPOZITNA                                                                                               630,00 KN

25. PODLAGANJE PROTEZE                                                                                                          500,00 KN

26. PRIVREMENA KRUNICA                                                                                                           300,00 KN

27. PRIVREMENA PROTEZA                                                                                                          800,00 KN

28. REPARATURA  PROTEZE                                                                                                         300,00 KN

29. RETENCIJSKA VEZA ( CEKA, PRE?KA, ANKERI)                                                                1100,00 KN

30. RETENCIJSKA VEZA( VARIO-KUGLA, PRECI-LINE)                                                              600,00 KN

31. UGRADNJA  MREŽICE U PROTEZU                                                                                        500,00 KN

32. UGRADNJA PODJEZI?NOG LUKA U PROTEZU                                                                     500,00 KN

33. UGRADNJA  UMJETNE KOSTI                                                                                                1050,00 KN

34. UGRADNJA  UMJETNE KOSTI I MEMBRANE                                                              1575/ 3150,00 KN

35. UDLAGA                                                                                                                                     500,00 KN

36. ZUBNI NAKIT                                                                                                                 150,00/200,00 KN

 

 

*vrijedi od 01.01.2020.          

 

Socijalne mreže

Facebook

Na?ini pla?anja

NALAZITE SE OVDJE: Naslovna Cjenik

Stomatološki centar Flegar d.o.o.

Ordinacija Zagreb
Adresa: Draškovi?eva 23, 10 000 Zagreb

  • Tel: (+385)1 4612 878
  • Fax: (+385)1 4621 831

Ordinacija Velika Mlaka
Adresa: Sv. Barbare 12, 10408 Velika Gorica

  • Tel: (+385)1 6235 318